Privacy Statement

Schutterij, Fluit- en Trommelkorps St. Sebastianus Herkenbosch hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schutterij, Fluit- en Trommelkorps St. Sebastianus Herkenbosch houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De vereniging heeft de beschikking over de hierna genoemde gewone persoonsgegevens:

- Voorletters - Adres - Lid Sinds
- Doopnamen - Postcode - Bankrekeningnummer
- Voornaam - Woonplaats - ID Bewijs*
- Achternaam - Emailadres - ID Nummer*
- Geboortedatum - Telefoonnummer - ID Geldig tot*
- Geboorteplaats - Mobiel Nummer

Er zal nooit door de vereniging naar gevoelige persoonsgegevens worden gevraagd zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid etc.

Doelbinding
De vereniging heeft de persoonsgegevens van oudsher verzameld via mondelinge overeenkomsten, inschrijfformulieren en e-mails aan het secretariaat. Deze gegevens worden gebruikt om de leden te informeren over activiteiten, het kunnen incasseren van contributie bedragen en het aanvragen van eventuele onderscheidingen. Daarnaast registeren we van leden het behalen van persoonlijke titels (bijv. schutter van het jaar) en commissie / bestuursfuncties. Dit laatste doen wij om de historie van de vereniging te kunnen inzien.

Verklaringen:

 • De vereniging verklaart onze privacy beleid zichtbaar te maken op de website van de vereniging en dat wij in alle documenten, waarin persoonsgegevens staan / gevraagd worden, hiernaar wordt verwezen;
 • De vereniging verklaart geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij er met deze partij een verwerkersovereenkomst is afgesloten;
 • De vereniging verklaart geen persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie;
 • De vereniging verklaart technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • De vereniging verklaart dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens van de vereniging;
 • De vereniging verklaart dat wij persoonsgegevens zullen vernietigen zodra een individu hierom vraagt tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt;
 • De vereniging verklaart dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger;
 • De vereniging verklaart dat de verwerkers van de persoonsgegevens op de hoogte zijn van wat een data lek is. Ook is bekend dat dit direct gemeld moet worden bij de voorzitter en secretaris zodat wij als vereniging adequaat dit lek kunnen dichten, afhandelen en documenteren;
 • Als vereniging geven wij leden en vrijwilligers op verzoek inzage in de opgeslagen persoonsgegevens;
 • De secretaris is binnen de vereniging belast met de bescherming van alle persoonsgegevens.
 • Wijzigingen
  Schutterij, Fluit- en Trommelkorps St. Sebastianus behoudt zich het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

  Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit per mail via schutterij@sebastianus-herkenbosch.nl
  * De ID – Gegevens, van schutters, worden gebruikt om te kunnen voldoen aan de eisen van de KNSA