Reglement 6-tallen

 

Zestallen wedstrijd

 1. Er wordt geschoten met zestallen.
 2. In een zestal mogen slechts 1 A-schutter en 1 B-schutter van de organiserende vereniging staan.
 3. Elk zestal dat 18 punten heeft geschoten kan met twee andere schutters een nieuw zestal vormen.
 4. Bij niet volgeschoten kaarten dus geen 18 punten   mag het zestal met een nieuwe kaart schieten, echter men kan maar met één kaart in dezelfde samenstelling aan de kaveling deelnemen.
 5. Het inleggeld voor elk zestal bedraagt  € 9,00
 6. Elke schutter lost drie schoten op punten van 1½ x 1½ x 1½ cm ribbe.
 7. Er wordt niet proefgeschoten; mist een schutter bij het eerste schot dan telt dit als een proefschot.
 8. Er wordt geschoten van boven naar beneden; men dient zich te houden aan de aanwijzingen van de optekenaar.
 9. De kaveling zal plaats vinden op punten van 1 x 1 x 1 [cm] ribbe.
 10. Het bestuur bepaalt, indien nodig, dat personen niet verder mogen deelnemen aan het schieten indien zij hiertoe niet (meer) in staat zijn of worden geacht.
 11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de organiserende vereniging.