Voorwoord

Beste jongens, meisjes en ouders,

Graag wil ik aan het verzoek van schutterij St. Sebastianus uit Herkenbosch voldoen, om een verhaal over het jeugdschieten te schrijven. 

De basis voor het jeugdschieten is gelegd door het programma “Kinjerkraom” van de limburgse radio en TV zender L1. Schutterij Sint Joris uit Wessem mocht in 2005 het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest) organiseren. Dit is een schuttersfeest waar 150 schutterijen uit Nederlands- en Belgisch Limburg aan deelnemen, met een bezoekers aantal van 50.000 tot 60.000 is dit het grootste evenement in Limburg. De winnaar mag dit feest het volgend jaar organiseren. 

Het idee om kinderen met het schuttersgebeuren bekend te maken, werd door Schutterij Sint Joris opgepakt. Zij hebben toen voor het eerst een Kinjer-OLS georganiseerd. Het was een groot succes, en sindsdien wordt, voorafgaand aan het grote OLS, dit kinjer-OLS ieder jaar weer georganiseerd. 

Dit Kinjer-OLS bracht schutterij St Michaël uit Ool op het idee om de kinderen van de plaatselijke basisscholen te benaderen. Een plaatselijk kinjer OLS werd georganiseerd met als hoofdprijs deelname aan het echte Kinjer OLS te Neer. Tijdens de voorbereidingen kregen een groot aantal kinderen interesse in het jeugdschieten. Hierop heeft schutterij Sint Michael Ool besloten op te starten met jeugd schietgroep. In de wintermaanden heeft de jeugd samen met volwassenen gestreden om de luchtbukskampioen van de schutterij. Deze wedstrijd wordt tot op heden nog steeds gehouden is pas 1 keer door een volwassenen gewonnen. 

Samen met enkele andere schutterijen is het jeugdschieten verder uitgerold naar de Midden-Limburgse schutterijen. Het jeugdschieten is nu een vast onderdeel bij de schuttersfeesten.

Tijdens de wedstrijden wordt met teams van 3 personen (3-tal) met een luchtbuks op bôlkes geschoten(dit zijn geen ronde, maar vierkante blokjes van 1x1x1cm), op een afstand van 7 meter. Kinderen die lid zijn van een schutterij mogen tot 16 jaar hieraan meedoen. Er wordt geschoten in 2 categorieën nl de “ervaren” en beginnende teams. 
De wedstrijd is vaak erg spannend, om dat er een aantal 3-tallen gelijk eindigen. Dan moet er gekaveld worden om de plaatsen 1 tot en met 3 eerlijk te verdelen. De drietallen moeten dan nieuwe rondes schieten. De beste 3-tallen winnen uiteindelijk. Na afloop van de schietwedstrijd worden de prijzen uitgereikt. De winnaars krijgen ieder een beker, die ze dan met trots aan iedereen kunnen laten zien. Vaak gaat de beker op maandag mee naar school, en mogen de kinderen over de wedstrijd vertellen. Een goede samenwerking van de kinderen is belangrijk. Uiteindelijk bepaald het gezamenlijke resultaat de uitslag

“In de jeugd ligt de toekomst”, is een gezegde dat tegenwoordig een erg belangrijke rol speelt bij alle verenigingen. Als je geen jeugdleden meer trekt, is dit het begin van het einde. Je kunt kinderen niet tegen hun zin dwingen om bij een vereniging te blijven. Dit doen ze alleen omdat ze het leuk vinden. Teambuilding is belangrijk, evenals andere activiteiten die de vereniging voor de jeugd aantrekkelijk maakt. Uit ervaring weet ik dat schutterij Sint Sebastianus hier veel energie in steekt. Het resultaat is te zien in het aantal jeugdleden dat de vereniging heeft. Daar waar vroeger alleen kinderen die muziek wilden maken (trommelen en fluiten) met de schutterij mee konden doen, kan nu ook geschoten worden. Dit schieten is iets dat naast de uitdaging, ook het sociale contact onder de jeugd nog meer stimuleert. Ik wens de schutterij en vooral de jeugdleden veel wedstrijd plezier en hopelijk zijn we ons bij de volgende schietwedstrijd. 

Jan Thomassen 
Bestuurslid Schutterij Sint Michaël Ool, en initatiefnemer jeugdschieten MLSB